Bildiri Özeti

Online Bildiri Özet Gönderimi

BİLDİRİ KABULLERİ HAKEM DEĞERLENDİRMELERİ SONUCUNDA YAPILMAKTADIR.

“Sözel ve poster bildiri birincilerine ödül verilecektir.” 

“Genç araştırmacı ödülü verilecektir.”

“Kongreye kabul edilen sözel ve poster bildiriler Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi’nde özel sayı olarak yayınlanacaktır.”  

BİLDİRİ GÖNDERMEK İÇİN SÜRE DOLMUŞTUR!

Bildiri Gönderim Kuralları

Kongreye gönderilen bildiri özetleri sadece  Online Bildiri Modülü kullanılarak gönderilebilecektir. Yazılı form, e-posta, faks ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir. Bildiri özetinin kongre kitabında basılabilmesi için yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Kongreye kayıt yaptıran her bir yazar iki eser ile katılabilir. Daha fazla eser ile katılmak isteyen yazarlar kayıt konaklama kısmından her bir eser için 50€(Euro) ödeme yapmak durumundadırlar. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir. Aksaklıkların olmaması için bildiri özeti giriş formu doldurma kurallarını çok dikkatlice okumanız ve aşağıdaki kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.

 • Bildiriler sözel veya poster olarak gönderilecektir.
 • Bildiriler İngilizce olarak yazılmalıdır. Sözel bildiriler Türkçe yada İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Bildiri özetleri en fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Bildiriler amaç, metod, bulgular ve sonuçlar olarak düzenlenmelidir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Yazarların ad ve soyadları çalışmadaki sıralarına göre doldurulup, çalışmayı sunacak kişinin adının solunda bulunan “sunan” kutucuğunu işaretlenmelidir.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiriyi sunacak olan kişinin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunuz.

  

Geri Bildirim

 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese gönderilecektir.

 

Posterler

 • Kabul edilen poster özetleri bildiri sistemi üzerinden “asılı poster” olarak hazırlanmalıdır.

 

Basılı Poster Hazırlama Kuralları

 • Posterin maksimum boyutu 70 cm X 90 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır. Posterin hazırlanması sırasında aşağıdaki kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Posterler, MS PowerPoint dökümanı olarak olgu tam metin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Posterde bulunan tüm yazılar Arial yazı karakterleri seçilmeli; başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26-40 ve diğer bölümler için 16-18 punto büyüklükte kullanılmalıdır.
 • Poster amaç, metod, bulgular, sonuçlar bölümlerinden oluşmalı ve aynen olgu tam metninde olduğu gibi anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen tarih ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 • Poster sahipleri kendilerine verilen sürenin sonunda posterlerini kaldıracaklardır. Zamanında kaldırılmayan posterlerin sorumluluğu sahiplerine aittir.