Bilimsel Program

ICOBNE BİLİMSEL PROGRAM


BİLİMSEL PROGRAM

1.GÜN – 12 EKİM 2017

08.30-09.00Kayıt
09.00-09.45Açılış Seremonisi
09.45- 10.30Konferans 1: Bakım davranışının öğretiminde kuramdan eyleme
Dr Nurgün PLATİN
10.30-11.00Ara
11.00- 12.00Konferans 2: Mevcut öğretim programları ve yöntemleri ile öğrencilere hemşire gibi düşünmeyi ve davranmayı öğretebilir miyiz?
Oturum Başkanları: Dr Mirza ORUC, Dr Nermin KILIÇ
Konuşmacılar:Dr Hülya OKUMUŞ, Dr Gülseren KOCAMAN
Hemşireliğin otantikliği ve öğrencilerde varoluşsal kaygı
Dr Süreyya KARAÖZ
12.00-13.00Öğle Yemeği
13.00-14.45Panel 1: Evrensel boyutta hemşirelik eğitiminde toplumsal cinsiyet
Oturum Başkanları: Dr. Katalin POPP, Dr. Nurgün PLATİN
Hemşirelikte cinsiyet sterotipini yeniden düşünmek: Türkiye örneği
Dr. Gülşen VURAL
Almanya Örneği
Dr. Wilfried SCHLUETER
Bosna Sağlık Sistemi
Dr. Harun Hodzic
Bosna Örneği
Dr. Mirza ORUC
Sudan Örneği
Dr. Daffalla A’lam ELHUDA
Polonya Örneği
Paulina KASPERSKA
14.45-15.00Ara
15.00-16.00Panel 2: Öğrencinin profesyonel sosyalizasyonu
Oturum Başkanları: Dr. Mu’tanan JARRAR, Dr. Hülya OKUMUŞ
Öğrencinin mesleki sosyalizasyonunda hemşirelikte mesleki görünürlük ve güç unsurları
Dr. Aytolan YILDIRIM
Öğrencinin profesyonel düşünme ve karar vermesi için cesaretlendirilmesi
Dr. Sultan KAV
“Ben hemşireyim’’- Anlamı, boyutları ve ilkeleri
Dr Mary Ann LAVİN
15.30-16.00Panel 2 Y: Editörle buluşma
Dr. Sandeep Poddar
Araştırma Direktörü & Yönetici Editör
Malaysian Journal of Nursing
16.00-17.00Konferans 3: Hemşirelik tanılarının öğretimi
Oturum Başkanları: Dr. Sultan KAV, Dr. Haj Bibi Florida Abdullah
Hemşirelikte tanılamayı öğretmek:  Bir kakofoni ya da bir senfoni
Dr. Firdevs ERDEMİR
Telekonferans: Müfredatın hemşirelik bakış açısıyla yapılandırılmasında hemşirelik tanılarının kullanımı olanaklı mı?
Dr. LyndaJuall MOYET
17.00-17.15Ara
17.15-18.00Sözel Bildiri Oturumu I
Oturum Başkanı: Dr. Firdevs ERDEMİR, Dr. Nuran AYDIN
Değerlendirme Jürisi: Dr. Süreyya KARAÖZ, Dr. Gülşen VURAL
17.15-18.00Sözel Bildiri Oturumu II
Oturum Başkanı: Dr. Yeliz DOĞAN MERİH, Dr. Afitap ÖZDELİKARA
Değerledirme Jürisi: Dr. Sultan KAV, Dr. Dilek ÖZMEN
17.15-18.00Sözel Bildiri Oturumu III
Oturum Başkanı: Dr. Aytolan YILDIRIM, Dr. Seval AĞAÇDİKEN ALKAN
Değerlendirme Jürisi: Dr. Gülşen ERYILMAZ, Dr. Demet CABAR
17.15-18.00Sözel Bildiri Oturumu IV
Oturum Başkanı: Dr. Nurgün PLATİN, Dr. Serap SEZGİN
Değerlendirme Jürisi: Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR, Dr. Oya SEVCAN ORAK

BİLİMSEL PROGRAM

2.GÜN – 13 EKİM 2017

09.00-09.45Konferans 4: Sağlık politikaları gölgesinde hemşirelik eğitimi
Dr Gülşen TERAKYE
09.45-10.00Ara
10.00-11.30Panel 3: Hemşirelik eğitiminde yasal ve etik konular
Oturum Başkanları: Dr. Aytolan YILDIRIM,
Bireysel bakım yönetimi
Mu’tanan JARRAR
Etik konular: Pandora’nın kutusunu açmak
Dr. Kadriye BULDUKOĞLU
Hemşirelerin etik ve yasal kaygıları
Rudi SCHOENFELD
Yasal konular
Av. Funda IŞIK ÖZCAN
11.30-12.30Panel 4:X Salonu
Hemşirelik eğitiminin akreditasyonu- Hemşire gibi düşünme ve davranmanın izinde
Oturum Başkanları: Dr. Gülseren KOCAMAN, Dr. Dafalla A’lam ELHUDA
Hemşirelik eğitimi akreditasyonu: Atatürk Üniversitesi örneği
Dr. Gülşen ERYILMAZ
Hemşirelik eğitimi akreditasyonu: Değerlendirici deneyimi
Dr. Dilek ÖZMEN
Hemşirelik eğitimi akreditasyonu: Erciyes Üniversitesi öğrenci deneyimi
Cansu YILMAZ

Panel 4: Y Salonu
Mesleki kimliğin yapılandırılması
Oturum Başkanları: Dr. Gülşen TERAKYE, Dr. Kadriye BULDUKOĞLU
Milenyum çağında öğrencileri yakalamak
Dr. Haj Bibi Florina Abdullah
Hemşirelikte mesleki imaj oluşturma
Hem. İlkay MAVİLİ YILMAZ
Hemşirelik eğitimini destekleyici klinik öğrenme çevresi
Dr. Demet CABAR
12.30-13.30Öğlen Yemeği
13.30-14.30Panel 5: Hemşirelik eğitiminde inovativ yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Dr. Gülşen ERYILMAZ, Dr. Mirza ORUC
Yaratıcı eğitim ortamı oluşturma
Dr. Katharina OLEKSİW
Bilişim teknolojisinin kullanımı: Robotlar hemşirenin yerini alsın mı?
Dr. Nuran AYDIN
Hemşirelik eğitiminde yaratıcı düşüncenin aktifleştirilmesi: ileriyi düşün, çözümün parçası ol
Dr. Yeliz DOĞAN MERİH
Bakım içeriğini sorgulamada hemşirelik liderlik eğitiminin önemi
Dr. Shay Abed
14.30-15.00Ara
15.00-16.00Panel 6: Değişen dünyada hemşirelik eğitimi
Oturum Başkanları: Dr. Wilfried SCHLUTTER, Dr. Özen KULAKAÇ
Hemşirelikte uzmanlaşma trendleri
Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR
Risk yaklaşımı ile toplumsal değişimlere duyarlı hemşirelik eğitimi
Dr. Katalin POPP
Hemşirelik eğitiminde uluslararası işbirliği
Dr. Anitta JUNTUNEN
17.00-17.30Kongrenin kapanışı ve ödül töreni
+ 1. Gün - 12 Ekim 2017

BİLİMSEL PROGRAM

1.GÜN – 12 EKİM 2017

08.30-09.00Kayıt
09.00-09.45Açılış Seremonisi
09.45- 10.30Konferans 1: Bakım davranışının öğretiminde kuramdan eyleme
Dr Nurgün PLATİN
10.30-11.00Ara
11.00- 12.00Konferans 2: Mevcut öğretim programları ve yöntemleri ile öğrencilere hemşire gibi düşünmeyi ve davranmayı öğretebilir miyiz?
Oturum Başkanları: Dr Mirza ORUC, Dr Nermin KILIÇ
Konuşmacılar:Dr Hülya OKUMUŞ, Dr Gülseren KOCAMAN
Hemşireliğin otantikliği ve öğrencilerde varoluşsal kaygı
Dr Süreyya KARAÖZ
12.00-13.00Öğle Yemeği
13.00-14.45Panel 1: Evrensel boyutta hemşirelik eğitiminde toplumsal cinsiyet
Oturum Başkanları: Dr. Katalin POPP, Dr. Nurgün PLATİN
Hemşirelikte cinsiyet sterotipini yeniden düşünmek: Türkiye örneği
Dr. Gülşen VURAL
Almanya Örneği
Dr. Wilfried SCHLUETER
Bosna Sağlık Sistemi
Dr. Harun Hodzic
Bosna Örneği
Dr. Mirza ORUC
Sudan Örneği
Dr. Daffalla A’lam ELHUDA
Polonya Örneği
Paulina KASPERSKA
14.45-15.00Ara
15.00-16.00Panel 2: Öğrencinin profesyonel sosyalizasyonu
Oturum Başkanları: Dr. Mu’tanan JARRAR, Dr. Hülya OKUMUŞ
Öğrencinin mesleki sosyalizasyonunda hemşirelikte mesleki görünürlük ve güç unsurları
Dr. Aytolan YILDIRIM
Öğrencinin profesyonel düşünme ve karar vermesi için cesaretlendirilmesi
Dr. Sultan KAV
“Ben hemşireyim’’- Anlamı, boyutları ve ilkeleri
Dr Mary Ann LAVİN
15.30-16.00Panel 2 Y: Editörle buluşma
Dr. Sandeep Poddar
Araştırma Direktörü & Yönetici Editör
Malaysian Journal of Nursing
16.00-17.00Konferans 3: Hemşirelik tanılarının öğretimi
Oturum Başkanları: Dr. Sultan KAV, Dr. Haj Bibi Florida Abdullah
Hemşirelikte tanılamayı öğretmek:  Bir kakofoni ya da bir senfoni
Dr. Firdevs ERDEMİR
Telekonferans: Müfredatın hemşirelik bakış açısıyla yapılandırılmasında hemşirelik tanılarının kullanımı olanaklı mı?
Dr. LyndaJuall MOYET
17.00-17.15Ara
17.15-18.00Sözel Bildiri Oturumu I
Oturum Başkanı: Dr. Firdevs ERDEMİR, Dr. Nuran AYDIN
Değerlendirme Jürisi: Dr. Süreyya KARAÖZ, Dr. Gülşen VURAL
17.15-18.00Sözel Bildiri Oturumu II
Oturum Başkanı: Dr. Yeliz DOĞAN MERİH, Dr. Afitap ÖZDELİKARA
Değerledirme Jürisi: Dr. Sultan KAV, Dr. Dilek ÖZMEN
17.15-18.00Sözel Bildiri Oturumu III
Oturum Başkanı: Dr. Aytolan YILDIRIM, Dr. Seval AĞAÇDİKEN ALKAN
Değerlendirme Jürisi: Dr. Gülşen ERYILMAZ, Dr. Demet CABAR
17.15-18.00Sözel Bildiri Oturumu IV
Oturum Başkanı: Dr. Nurgün PLATİN, Dr. Serap SEZGİN
Değerlendirme Jürisi: Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR, Dr. Oya SEVCAN ORAK
+ 2. Gün - 13 Ekim 2017

BİLİMSEL PROGRAM

2.GÜN – 13 EKİM 2017

09.00-09.45Konferans 4: Sağlık politikaları gölgesinde hemşirelik eğitimi
Dr Gülşen TERAKYE
09.45-10.00Ara
10.00-11.30Panel 3: Hemşirelik eğitiminde yasal ve etik konular
Oturum Başkanları: Dr. Aytolan YILDIRIM,
Bireysel bakım yönetimi
Mu’tanan JARRAR
Etik konular: Pandora’nın kutusunu açmak
Dr. Kadriye BULDUKOĞLU
Hemşirelerin etik ve yasal kaygıları
Rudi SCHOENFELD
Yasal konular
Av. Funda IŞIK ÖZCAN
11.30-12.30Panel 4:X Salonu
Hemşirelik eğitiminin akreditasyonu- Hemşire gibi düşünme ve davranmanın izinde
Oturum Başkanları: Dr. Gülseren KOCAMAN, Dr. Dafalla A’lam ELHUDA
Hemşirelik eğitimi akreditasyonu: Atatürk Üniversitesi örneği
Dr. Gülşen ERYILMAZ
Hemşirelik eğitimi akreditasyonu: Değerlendirici deneyimi
Dr. Dilek ÖZMEN
Hemşirelik eğitimi akreditasyonu: Erciyes Üniversitesi öğrenci deneyimi
Cansu YILMAZ

Panel 4: Y Salonu
Mesleki kimliğin yapılandırılması
Oturum Başkanları: Dr. Gülşen TERAKYE, Dr. Kadriye BULDUKOĞLU
Milenyum çağında öğrencileri yakalamak
Dr. Haj Bibi Florina Abdullah
Hemşirelikte mesleki imaj oluşturma
Hem. İlkay MAVİLİ YILMAZ
Hemşirelik eğitimini destekleyici klinik öğrenme çevresi
Dr. Demet CABAR
12.30-13.30Öğlen Yemeği
13.30-14.30Panel 5: Hemşirelik eğitiminde inovativ yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Dr. Gülşen ERYILMAZ, Dr. Mirza ORUC
Yaratıcı eğitim ortamı oluşturma
Dr. Katharina OLEKSİW
Bilişim teknolojisinin kullanımı: Robotlar hemşirenin yerini alsın mı?
Dr. Nuran AYDIN
Hemşirelik eğitiminde yaratıcı düşüncenin aktifleştirilmesi: ileriyi düşün, çözümün parçası ol
Dr. Yeliz DOĞAN MERİH
Bakım içeriğini sorgulamada hemşirelik liderlik eğitiminin önemi
Dr. Shay Abed
14.30-15.00Ara
15.00-16.00Panel 6: Değişen dünyada hemşirelik eğitimi
Oturum Başkanları: Dr. Wilfried SCHLUTTER, Dr. Özen KULAKAÇ
Hemşirelikte uzmanlaşma trendleri
Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR
Risk yaklaşımı ile toplumsal değişimlere duyarlı hemşirelik eğitimi
Dr. Katalin POPP
Hemşirelik eğitiminde uluslararası işbirliği
Dr. Anitta JUNTUNEN
17.00-17.30Kongrenin kapanışı ve ödül töreni