Kongre Temaları

KONGRE TEMALARI

 • Hemşirelik Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet
 • Hemşirelik Eğitiminde Okul-Hastane İşbirliği
 • Hemşirelik Eğitiminde Kanıt Temelli Bakımın Öğretimi
 • Hemşirelik Eğitiminde Bilişim Teknolojileri,
 • Hemşirelikte Sürekli Eğitim
 • Bakım Davranışının Öğretimi ve Hemşirelik Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı ve Simülasyona Dayalı Eğitim
 • Hemşirelik Eğitiminin Değişen Paradigması
 • Hemşirelik Eğitiminde Tamamlayıcı ve Palyatif Tedavilerin Öğretimi
 • Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon, Kalite ve Performans
 • Hemşirelik Eğitiminde İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Hemşirelik Eğitiminde Danışmanlık İlkelerinin Öğretimi
 • Kültüre Duyarlı Bakımın Öğretimi
 • Hemşirelik Eğitiminde Güncel Konular