Çalıştay Davet

ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ

      

Değerli Katılımcılar,

Organizasyon komitesi adına sizleri 12-13 Ekim 2017 tarihinde Sheraton Grand Samsun Hotel’de gerçekleştirilecek olan “Öğrencilere Hemşire Gibi Düşünme ve Davranma Becerisi Kazandırma: Yenilikçi Yollar Geliştirmek İçin Bir Davet” ana temalı hemşirelik eğitimi kongresi kapsamında gerçekleştirilecek olan “Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı” na davet etmekten onur duyarız.

Bir disiplin olarak hemşirelik, geliştirilen kuram ve modeller, yapılan kanıt temelli çalışmalar ile yüklü bilimsel bir alt yapıya sahiptir. Hemşirelik kuramlarında söz edilen modeller var olan düşüncelerin uygulanış biçimleridir. Kuramlar modeller aracılığı ile gözle görülür, elle tutulur hale getirilir. Hemşirelik modelleri, hemşirelik biliminin insan, çevre, hemşirelik ve sağlığa ilişkin bakış açısını belli hemşirelik kuramcıların nasıl tanımlandığını gösterir. Öte yandan halen tıp egemen sağlık bakım sisteminin bir parçası olmanın hemşirelik eğitimine olan etkileri giderek daha fazla tartışma konusu olmaktadır. Tıbbi modele göre yapılandırılmış hemşirelik eğitiminde hemşirelik öğrencilerinin bireyselleştirilmiş bakım becerileri kazanması, hemşire gibi düşünme ve davranma becerisi geliştirmesine ilişkin zıtlıklar öğretim elemanları ve öğrencilerde hedeflerde ortaklaşma konusunda engel oluşturmaktadır.

Bu nedenle hemşire akademisyenler olarak öğrenciye hemşire gibi düşünme ve davranma becerisi kazandırmada eğitimimizin kendi içinde tutarlılık ve kararlılığını gözden geçirmek üzere bir soru formu hazırladık.  Sizlere göndermiş olduğumuz soru formunu, bölümünüz ve/veya anabilim dalınızı dikkate alarak yanıtlamanız “Öğrenciye Hemşire Gibi Düşünme ve Davranmayı Öğretme” konusunda gerçekçi ve yenilikçi yollar geliştirmek üzere planladığımız çalıştay sonuçlarına önemli katkıda bulunacaktır.

Değerli katılımlarınız için teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Özen KULAKAÇ

Çalıştay Başkanı