Çalıştay Düzenleme Kurulu

Çalıştay Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Özen KULAKAÇ

Yrd. Doç. Dr. Serap GÜLEÇ

Yrd. Doç. Dr. Oya Sevcan ORAK

Öğr. Gör. Atife ÇETİN

Öğr. Gör. Zeynep SAĞLAM

Arş. Gör. Cansu KARADENİZ

Arş. Gör. Ercan TUNÇ

Arş. Gör. Kübra GÜLIRMAK

Arş. Gör. Sevil MASAT

Arş. Gör. Tuğba KAVALALI ERDOĞAN

Arş. Gör. Ahsen TAŞTAN