Davet

ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ

       “Öğrencilere “hemşire gibi düşünme ve davranma becerisi kazandırma”; yenilikçi yollar geliştirmek için bir davet”

12-13 EKİM 2017

Değerli Katılımcılar,

Organizasyon komitesi adına sizleri 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Grand Sheraton Samsun Otel’de gerçekleştirilecek olan  “Öğrencilere hemşire gibi düşünme ve davranma becerisi kazandırma; yenilikçi yollar geliştirmek için bir davet” ana temalı Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresine davet etmekten onur duyarız.

Bir bütün olarak toplumlar sürekli değişmektedir. Bu değişimler hemşirelik mesleğini etkilemekte, hemşirelik eğitimi ve uygulaması giderek daha karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Bu durumda hemşireler sosyal, teknolojik, eğitimsel ve sağlık bakımı ile ilgili değişikliklerin sağlık bakımına olan etkilerini anlama ve yönetme konusunda etkin ve verimli olmak zorundadır. Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi organizasyon komitesi, dünyanın her yerinden eğitimci, araştırmacı ve klinisyenler için toplumsal değişimlerin Hemşirelik Eğitimine olan etkilerini anlama, bu değişimleri etkili yönetme, uygulama ve ortaya çıkan sonuçları değerlendirme konusunda uyanık olmayı sağlayacak kurslar ve ardışık oturumlar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Kongre organizasyon komitesi “Öğrencilere hemşire gibi düşünme ve davranma becerisi kazandırma; yenilikçi yollar geliştirmek için bir davet” temasını, öğrenci hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakım verme becerisini geliştirme konusunda karşılıklı yaşanan güçlükler nedeniyle seçilmiştir. Bu konuda yanıtlanması gereken birçok soru vardır: Tıp egemen sağlık bakım sisteminde bireyselleştirilmiş bakım sağlama becerisini geliştirmek olası mıdır? Hemşire eğitimciler ve öğrencilerin bu sınırı aşıp, hemşire gibi davranması ve düşünmesi mümkün müdür? Bu öğrenme, rutin veya geleneksel hemşirelik deneyimlenirken gerçekleşir mi? Bir başkasına kendi mesleki ilkelerini oluşturmasını nasıl öğretebiliriz? Öğrencilere hastalarının, mesleklerinin, kendilerinin yanında olmalarını nasıl öğretebiliriz? Hemşire öğrencilerin hem sınıfta hem de uygulamada öğrenmeye olan ilgisini nasıl artırabiliriz? Kuşak farkı, sosyal ve teknolojik gelişmeler öğretim yöntemlerimizi değiştirmemizi gerektirdiğinde, bu gerekliliklere nasıl zamanında yanıt verebiliriz? Hemşire profesyonelleri (klinisyenler, eğitimciler, araştırmacılar ve öğrenciler) hangi sosyal değişmeler etkilemektedir? Bu soruların yanıtlarını, kongre sayfamızda belirtilen bazı alt temalar kapsamında birlikte arayacağız.

Uluslararası Karadeniz Hemşireliği Eğitim Kongresi Organizasyon Komitesi, yüksek kaliteli bilimsel programın yanı sıra iyi vakit geçirmeniz için elinden geleni yapacaktır. Mavi ve yeşilin her tonunu görebileceğiniz Samsun’da sizi zengin, bilimsel, hoş ve sıcak bir ortamda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Kongrenin bilimsel ve sosyal programıyla ilgili ayrıntılar çok yakında www.icobne.com adresinde bilgilerinize sunulacaktır. Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresine aktif olarak katılmak, dünyanın dört bir yanından arkadaşlar ve meslektaşlarımız ile iletişim kurmak, etkileşimde bulunmak ve Samsun’un konukseverliği ile buluşturmak için sizlerin  12-13 Ekim 2017’de Samsun’da olmanızı içtenlikle diliyoruz.

Kongre Başkanları

Prof.Dr. İlknur AYDIN AVCI                      Prof. Dr. Özen KULAKAÇ